Tube base for HYUNDAI domes HYU-199

DS-1280ZJ-M

HYU-199 | Tube base for HYUNDAI domes. ALuminum. Waterproof. 4.5 kg load
KEY FEATURES
  • Tube base for HYUNDAI domes
  • ALuminum
  • Waterproof
  • 4.5 kg load