PAR-120

K32RF

PAR-120 | 32 zone led keyboard via radio (bidirectional)
KEY FEATURES
  • 32 zone led keyboard via radio (bidirectional)