SAM-4674 DCNTR-EPS-FEED
  • Características

    • Licencia para dispositivo de conteo extra (data feed)
    • Compatible con Akribos de Optex: OPTEX-152 (VC-1020E) y HYU-519
    • Compatible con SAM-4467 (DCNTR-EPS) y SAM-4678 (DCNTR-EPS-CPT)