SAM-4672 DCNTR-MIN-FEED
  • Características

    • Licencia para dispositivo de conteo extra Datacenter Standard (data feed)
    • Compatible con Akribos de Optex: OPTEX-152 (VC-1020E) y HYU-519
    • Compatible con SAM-4466 (DCNTR-MIN) y SAM-4670 (DCNTR-MIN-4)