SAM-4639 SV-DW
  • Caratteristiche

  • Apparecchiature per server di analisi DeepWall (rack 1U)
  • Include 3 licenze SAM-4640 (DW-001) per analisi 720P
  • Espandibile a 8 licenze DeepWall