SAM-4415

SAM-4415

SAM-4415 | Fan for racks SAM-4232 and SAM-4238.
BELANGRIJKSTE KENMERKEN
  • Fan for racks SAM-4232 and SAM-4238.