NIEUWS

EZVIZ-30 | undefined
EZVIZ-30 DB1C KIT
EZVIZ-30 | undefined
EZVIZ-30 DB1C KIT

EZVIZ-28 | undefined
EZVIZ-28 BC1-3
EZVIZ-28 | undefined
EZVIZ-28 BC1-3

EZVIZ-27 | undefined
EZVIZ-27 BC1-2
EZVIZ-27 | undefined
EZVIZ-27 BC1-2

EZVIZ-26 | undefined
EZVIZ-26 C3X
EZVIZ-26 | undefined
EZVIZ-26 C3X

EZVIZ-25 | undefined
EZVIZ-25 LC1C BLACK
EZVIZ-25 | undefined
EZVIZ-25 LC1C BLACK

EZVIZ-20 | undefined
EZVIZ-20 C2C H265
EZVIZ-20 | undefined
EZVIZ-20 C2C H265

EZVIZ-24 | undefined
EZVIZ-24 C3N
EZVIZ-24 | undefined
EZVIZ-24 C3N

EZVIZ-19 | undefined
EZVIZ-19 C1C-B
EZVIZ-19 | undefined
EZVIZ-19 C1C-B

EZVIZ-18 | undefined
EZVIZ-18 DP1C
EZVIZ-18 | undefined
EZVIZ-18 DP1C

HYU-923 | HYUNDAI 21.5" Full HD LED monitor
HYU-923 HYU-923
  • HYUNDAI 21.5" Full HD LED monitor
  • Aspect ratio 16:9
  • Native resolution 1920 x 1080
  • HDMI + VGA
  • VESA 100 mount or desktop
  • 12V DC
HYU-923 | HYUNDAI 21.5" Full HD LED monitor
HYU-923 HYU-923

HYUNDAI 21.5" Full HD LED monitor. Aspect ratio 16:9. Native resolution 1920 x 1080. HDMI + VGA. VESA 100 mount or desktop. 12V DC

EZVIZ-23 | undefined
EZVIZ-23 C3W PRO 4MP
EZVIZ-23 | undefined
EZVIZ-23 C3W PRO 4MP

EZVIZ-15 | undefined
EZVIZ-15 EZ-TY2
EZVIZ-15 | undefined
EZVIZ-15 EZ-TY2

EZVIZ-22 | undefined
EZVIZ-22 C6W
EZVIZ-22 | undefined
EZVIZ-22 C6W

ALARM-6 | undefined
ALARM-6 ADC-VC736
ALARM-6 | undefined
ALARM-6 ADC-VC736

EZVIZ-16 | undefined
EZVIZ-16 EZ-C2C-180
EZVIZ-16 | undefined
EZVIZ-16 EZ-C2C-180